Orjohn taxaties Bouwkundigekeuring

Gaat u een bestaand huis of bedrijfspand aankopen of verkopen? Vaak is het verstandig deze vooraf te laten keuren op onderhoud en gebreken.

Bouwkundige gebreken

Een bouwkundige inspectie via Orjohn Advies geeft u direct inzicht in de onderhoudstoestand van een aan te kopen woning. Naast achterstallig onderhoud komen bouwkundige gebreken aan het licht. Ook als het woonhuis niet voldoet aan de geldende bouwkundige eisen wordt u daar in het bouwkundige rapport over geïnformeerd. Belangrijk onderdeel van het rapport is natuurlijk de kostenraming van de noodzakelijke verbeteringsmaatregelen op korte termijn.

Orjohn Advies kan u de volgende bouwkundige keuringen aanbieden, uitgevoerd door een erkend bedrijf:

Aankoopkeuring: inspectie woning op onderhoudstoestand en bouwkundige gebreken

Verkoopkeuring: inspectie woning om te voldoen aan wettelijke meldingsplicht m.b.t. bouwkundige gebreken

Opleveringskeuring: bouwkundige gebreken van uw nieuwbouwwoning worden tijdens oplevering geconstateerd en gemeld aan de aannemer. Deze keuring kan ook tijdens het bouwproces worden ingezet om vertraging te voorkomen.

Meeloopkeuring: bouwkundige keuring van een eventueel aan te kopen woning voordat u uw eerste bod uitbrengt.